content

Advertisements

Content of my Lesson Plan

PAGTATALUMPATI

Ang pagtatalumpati ay sining ng maayos na paghahanay ng mahalagang kaisipan at mabisang paraan ng paghahatid ng mga ito sa mga tagapakinig.

LAYUNIN NG TALUMPATI:

 1. Maglahad
 2. Humikayat
 3. Magbigay-aliw
 4. Tumugon
 5. Mangatwiran
 6. Magbigay kaalaman

MGA DAPAT ISAALANG-ALANG NG MGA NAGTATALUMPATI

 1. May pananabik na magtalumpati.
 2. May sapat na paghahanda at kaalaman sa paksa.
 3. Kakayahang gumamit ng kawili-wili, malinaw at madaling maunawaan ang salita
 4. May mayamang talasalitaan
 5. May kaganyak-ganyak na tinig
 6. May sapat na kaalaman sa balarila

BAHAGI NG TALUMPATI

 1. PANIMULA

Ito ay bahagi ng talumpati na may layuning hikayatin ang tagapakinig sa pamamagitan ng kawili-wiling pnimula. Ang bahaging ito ay maari ring overview ng magaganap na speech ng ispiker.

Mga paraan ng magagamit sa pambungad na Talumpati:

 1. Simulan sa isang sinipi o quotation
 2. Simulan sa isang salaysay o kwento
 3. Simulan sa isang malinis na biro
 4. Simulan sa isang tanong na pangretorika
 5. Simulan sa isang mahalagang balita
 6. Simulan sa isang kawikaan
 7. Simulan sa isang saknong ng tula
 8. Simulan sa isang anekdota

 

 1. KATAWAN

Ito ang bahaging nagpapaliwanag.Dito inihahanay ng isang ispiker ang mahahalagang detalye ng kanyang talumpati ukol sa paksa. Kailangang maayos at malinaw ang mga piling salita at ang kayarian nito.nakapaloob din dito ang pinakakaluluwa ng isang talumpati. Ito ang naglalahad ng mga patunay ng isang talumpati gamit ang iba’t –ibang uri ng support. Dito rin inilalahad ang mga saliksik, patunay, o dokumento sa mga katwirang nabanggit ng ispiker upang mapaniwala o mahikayat ang mga tagapakinig.

 

 1. PAMIMITAWAN

Ito ang pangwakas na bahagi ng isang talumpati.Inilalahad sa bahaging ito ang konklusyon sa mga katwirang nabanggit upang maikintal sa isipan ng mga tagapakinig ang kabuuang diwa ng talumpati.ang bahaging ito ay nag-iiwan ng mga marikit at maindayog na mga pananalita.

 

 

Content of my Lesson Plan

PAGTATALUMPATI

Ang pagtatalumpati ay sining ng maayos na paghahanay ng mahalagang kaisipan at mabisang paraan ng paghahatid ng mga ito sa mga tagapakinig.

LAYUNIN NG TALUMPATI:

 1. Maglahad
 2. Humikayat
 3. Magbigay-aliw
 4. Tumugon
 5. Mangatwiran
 6. Magbigay kaalaman

MGA DAPAT ISAALANG-ALANG NG MGA NAGTATALUMPATI

 1. May pananabik na magtalumpati.
 2. May sapat na paghahanda at kaalaman sa paksa.
 3. Kakayahang gumamit ng kawili-wili, malinaw at madaling maunawaan ang salita
 4. May mayamang talasalitaan
 5. May kaganyak-ganyak na tinig
 6. May sapat na kaalaman sa balarila

BAHAGI NG TALUMPATI

 1. PANIMULA

Ito ay bahagi ng talumpati na may layuning hikayatin ang tagapakinig sa pamamagitan ng kawili-wiling pnimula. Ang bahaging ito ay maari ring overview ng magaganap na speech ng ispiker.

Mga paraan ng magagamit sa pambungad na Talumpati:

 1. Simulan sa isang sinipi o quotation
 2. Simulan sa isang salaysay o kwento
 3. Simulan sa isang malinis na biro
 4. Simulan sa isang tanong na pangretorika
 5. Simulan sa isang mahalagang balita
 6. Simulan sa isang kawikaan
 7. Simulan sa isang saknong ng tula
 8. Simulan sa isang anekdota

 

 1. KATAWAN

Ito ang bahaging nagpapaliwanag.Dito inihahanay ng isang ispiker ang mahahalagang detalye ng kanyang talumpati ukol sa paksa. Kailangang maayos at malinaw ang mga piling salita at ang kayarian nito.nakapaloob din dito ang pinakakaluluwa ng isang talumpati. Ito ang naglalahad ng mga patunay ng isang talumpati gamit ang iba’t –ibang uri ng support. Dito rin inilalahad ang mga saliksik, patunay, o dokumento sa mga katwirang nabanggit ng ispiker upang mapaniwala o mahikayat ang mga tagapakinig.

 

 1. PAMIMITAWAN

Ito ang pangwakas na bahagi ng isang talumpati.Inilalahad sa bahaging ito ang konklusyon sa mga katwirang nabanggit upang maikintal sa isipan ng mga tagapakinig ang kabuuang diwa ng talumpati.ang bahaging ito ay nag-iiwan ng mga marikit at maindayog na mga pananalita.

 

 

A Semi-Detailed Lesson Plan for Edtech2

Mala-Susing Banghay Aralin

I-LAYUNIN

Pagkatapos ng talakayan,ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1.)    Malaman ang  Layunin at  mga dapat isaalang-alang.

2.)    Malaman ang bahagi ng talumpati

3.)    Makabubuo ng isang talumpati

II-PAKSANG ARALIN

            Paksa: Pagtatalumpati

            Sanggunian: Komunikasyon sa Akademikong Filipino (pahina150-152)

            Kagamitan: Libro, Manila Paper

III-PAMAMARAAN

1.)    Panimulang Gawain

 1. Panalangin
 2. Pagbati
 3. Pagtala ng mga Lumiban
 4. Pagbabalik-aral

2.)    Panlinang na Gawain

 1. Pagganyak

                        Magtatanong ang guro kung sino na ba ang nakasubok magtalumpati at kung saan ito ginanap.magsasalaysay siya ng kahit kaunti lamang sa kanyang experience.

 1. Aralin

                        Sabihin: Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa Pagtatalumpati, ididikit na ang manila paper sa pisara.

 • Bibigyang kahulugan na ng  guro ang pagtatalumpati.
 • Ilalathala na ng guro ang mga Layunin ng Pagtatalumpati(tatawag siya ng mag-aaral na babasa sa nakasulat sa manila paper),,magtatanong siya para makuha ang atensyon ng mga mag-aaral.
 • Ipapaliwanag ng guro ang mga dapat isaalang –alang ng nagtatalumpati:
 1. May pananabik na magtalumpati
 2. May sapat na paghahanda at kaalaman sa paksa
 3. Kakayahang gumamit ng kawili-wili, malinaw at madalingmaintindihan  na salita
 4. May mayamang talasalitaan
 5. May kaganyak-ganyak na tinig
 6. May sapat na kaalaman sa balarila
 • Ibabahagi na ng guro ang mga bahagi ng talumpati:
 1. Panimula
 2. Katawan
 3. Pamimitawan

 

 

 1. Paglalahat

Ano ang pagtatalumpati?paano maisakatuparan ang isang mahusay na talumpati?isa-isahin ang mga dapat isaalang-alang ng mananalumpati at ipaliwanag ang bawat isa.

 

3.)    Pangwakas na Gawain

 1. Paglalapat

Pakinggan ang talumpating babasahin sa harapan at magtala ng mga importanteng isinasaad dito.Subukang hanapin ang mga alituntunin na tinalakay.

 

Pamagat: “RTU sa patuloy na pag-abot sa Tugatog ng Tagumpay”

 

IV- PAGTATAYA

Sumulat ng isang talumpati hinggil sa mga paksang:

 1. Kahalagahan ng Edukasyon
 2. Ang Isang Mabuting Mag-aaral
 3. Ang kahalagahan ng Wikang Pambansa
 4. Ang Pangingibabaw ng katotohanan
 5.  

V- TAKDANG-ARALIN

Isaulo ang talumpating ginawa dahil  bukas ay bibigkasin mo ito sa klase.